Vážení svatebčané,

na této stránce představujeme foto obřadních míst MěÚ Drnholec/ též pro Jevišovku/ pro vaši svatbu . Podívejte se na fotogalerii a osobní návštěvou se přesvědčte o vhodném místě právě pro váš den.

 

Schválené dny, hodiny a místo konání svatebních obřadů (bez poplatků):


Obřadní síň Historické radnice Drnholec 1 – První tři soboty v měsíci, v době od 10:00 do 14:00
Obřadní síň Jevišovka 98 – Čtvrtá sobota v měsíci,                            v době od 10:00 do 14:00

 Pokud si snoubenci vyberou termín sňatku jiný, než je doba stanovená radou městyse Drnholec i místo mimo obřadní síně, zaplatí správní poplatek za vydání povolení k uzavření manželství 1000 Kč. Správní poplatky se nesčítají.

Správní a jiné poplatky:

Uzavření manželství mezi snoubenci:
* nemají-li trvalý pobyt na území ČR -                                                                                       3.000,- Kč
* z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území ČR -                                                                   2.000,- Kč
* vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost - 1.000,- Kč.

Poplatky se hradí hotově na podatelně městyse Drnholec při podání žádosti o uzavření manželství.

 

 historická budova radnice Drnholec

 Radnice - Drnholec (historická budova) -

 

pro církevní obřad

Drnholec - kostel Nejsvětější Trojice

 

zámek Drnholec - obřady se konají v předzámčí nebo historickém interiéru zámku

Zámek Drnholec     http://www.hrady.cz/data_g/1966/45163.jpg  

 

Rozhledna u Křížku

File:Drnholec (Dürnholz) - observation tower.jpg

 

Jevišovka

Jevišovka

 

zdroj:http://www.drnholec.eu/