uvodni obrazek
Snoubenci si telefonicky, prostřednictvím e-mailu nebo při osobní návštěvě na OÚ Rakvice dohodnou předběžnou rezervaci termínu pouze na matrice a teprve po dohodě si zajišťují vlastní přípravu obřadu. Místem stanoveným úřadem pro konání slavnostních obřadů je obřadní síň na radnici v Rakvicích. Obřady na úředně stanoveném místě ,ale i v…

Číst dále

uvodni obrazek
Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy o tom, že spolu vstupují do manželství. Prohlášení se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků. Uzavřít manželství na území České republiky lze formou občanského nebo církevního sňatku. Podmínky a postup…

Číst dále