Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy o tom, že spolu vstupují do manželství. Prohlášení se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků. Uzavřít manželství na území České republiky lze formou občanského nebo církevního sňatku.

Snoubenci musí nejprve ohledně místa a doby obřadu kontaktovat matriku ve Velkých Pavlovicích. Po předložení dotazníku k uzavření manželství a dokladů stanovených zákonem mohou využít místo určené úřadem pro konání slavnostních obřadů - obřadní síň na Radnici ve Velkých Pavlovicích nebo požádají o povolení sňatku na jiném vhodném místě nebo mimo stanovenou dobu. Tyto svatby jsou pak zatíženy správním poplatkem dle zákona č. 634/200S Sb.pol,12 c/ za vydané povolení.Do obvodu Velkých Pavlovic spadají i obřady Němčiček a Bořetic.

Pro uzavření sňatku a doby konání obřadu jsou potřeba následující doklady:

- dotazník k uzavření manželství

- žádost o povolení uzavření manželství na jiném vhodném místě nebo mimo stanovenou dobu

- žádost o vydání osvědčení v případě církebního sňatku

Doba stanovená radou města pro konání svatebních obřadů je vždy sobota od 10.00 do 14.00 hodin.

 

Kontakt:

MATRIKA - Městský úřad Velké Pavlovice

Nám. 9. května 40

691 06  Velké Pavlovice
tel.: + 420 519 365 345
fax:  + 420 519 428 143

Vedením matriky je pověřena:

Dagmar ŠVÁSTOVÁ
tel.: 777 736 412

 

Pro církevní obřady slouží římskokatolická farnost Velké Pavlovice a naleznete ji na jižní Moravě v okrese Břeclav. Farnost je součástí brněnského biskupství.
Ve své správě má tři farnosti - VELKÉ PAVLOVICE, HORNÍ BOJANOVICE a NĚMČIČKY. Svatostánkem této farnosti je pro obřady barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie, vystavěný v letech 1670-80 tehdejším majitelem velkopavlovického a hodonínského panství hrabětem Bedřichem z Oppersdorfu. Kostel se nachází na Náměstí 9. května.

Kontakt:

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST Velké Pavlovice

Administrátor: P. PaedDr. Marek SLATINSKÝ
Hlavní 88/153

691 06 Velké Pavlovice
tel.: + 420 519 428 448, + 420 736 529 222

 

zdroj:http://www.velke-pavlovice.cz/

        http://farnost-vpavlovice.webnode.cz/